Η καταχώρηση προϊόντων είναι από τις σημαντικότερες διαδικασίες για ένα σωστό και επικερδές eshop

Για την καταχώρηση προϊόντων υπάρχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αξιολογηθούν ώστε να βγει το σωστό αποτέλεσμα. Ο τίτλος, η περιγραφή, η εικόνα, η τιμή, ο κωδικός προϊόντος, είναι τα πιο κύρια χαρακτηριστικά που απαιτούνται κατά την καταχώρηση τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις που ο αριθμός των προϊόντων είναι αρκετά μεγάλος, χρησιμοποιούμε την καταχώρηση προϊόντων με διαδικασίες όπως η εισαγωγή XML. Μια διαδικασία αρκετά απαιτητική εάν ο αριθμός προϊόντων και κατηγοριών είναι μεγάλος και απαιτείται σωστή αντιστοίχηση.

Post Image

Άμεση παράδοση

Ανταγωνιστικές τιμές

Το κόστος της καταχώρησης των προϊόντων σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, υπολογίζεται από το υλικό που μας προσφέρει η επιχείρηση σας.

Ο τίτλος, η περιγραφή, η εικόνα, η τιμή αλλά και ο κωδικός προϊόντος είναι τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώρηση τους!

Εάν κάτι από αυτά έχει παραληφθεί, το κόστος μεταβάλλεται ανάλογα τον χρόνο που θα πρέπει να δαπανηθεί για την εύρεση τους αλλά και τον χρόνο την ολοκληρωμένης καταχώρησής τους.

Το κόστος για την καταχώρηση προϊόντων με την διαδικασία εισαγωγής XML υπολογίζεται από την πολυπλοκότητα του ίδιου του XML αλλά και την ποσότητα που είναι προς καταχώρηση